علیرضا نعمتی: مدیر گروه تحقیقات و مشاوره

علیرضا نعمتی مثبت اندیش، متخصص، سریع

دانش آموخته گرافیک در مقطع کارشناسی و  مارکتینگ در مقطع کارشناسی ارشد، خـوش نویس، کالیگرافیست، اهل شعر، علاقه مند به سینـمای مدرن و مسلط به چـاپ. مشاور ارشد چنــدین برند در زمینـه مارکـتینگ و مـدرس دوره آمـوزش بازاریابـی و تبلیغات. مدیـر عامل سررسید ققنوس و مشـاور ارشد تبلیغات در گروه تبلیغـات آناز مصاحبت با او خسته نمی شوید چرا که بسیار پر انرژی است، کار ها را زمین نمی گذارد و اساسا معتقد است هر کاری امکان پذیر است مگر در زمان و مکان نا مناسب و همیشه می گوید: مشکلی نیست که آسان نشود *** مرد باید که هراسان نشود. ضمنا یکی از لذت های او تولید است و همیشه به دنبال نتایج بهتر می باشد. او معتقد است که: ثمره ی کوشش های عاشقانه، در محصول آن است که موسم آن به وقت خویش فرا می رسد.