فاطمه خدا بنده: مسئول دفتر

فاطمه خدا بنده دقیق، پر انرژی، با انگیزه

او در رشته عکاسی تحصیل کرده و سابقه 10 سال کار در آتلیه عکاسی را دارد اما علت همکاری او با گروه تبلیغات آن دقت و قدرت هماهنگی و مدیریت پیگری های برنامه های جاری گروه است. چنان که هیچ چیز از نگاه او جا نمی ماند و همیشه تلاش می کند به نحوی کامل امور را پیگیری کند و تا حصول نتیجه دست از کار نمی کشد. باز هم می گوییم قدرت پیگیری او ستودنی است.